Financije

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Prilog 12. Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2022-2024.docx

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu.xlsx
Financijski plan za 2020. godinu sa projekcijama za 2021.-2022. godinu.xlsx

Sudjelovanje građana u procesu planiranja državnog proračuna

Prilog 12. Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna20.docx

Izvještaj o danim pomoćima

Izvještaj za 2017. godinu
Izvještaj za 2018. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2018. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Financijski izvještaji za 2013. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Financijski izvještaji za 2016. godinu

Financijski plan za 2016. godinu

Financijski izvještaji za 2015. godinu

Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji za 2014. godinu

Financijski plan za 2014. godinu

Financijski izvještaji za 2013. godinu