Savjetovanje s gospodarskim subjektima

1. Mlijeko i mliječni proizvodi -OS – VV – 05/17 

2. Svježa riba – pastrva, kalibrirana – OS – VV – 02/17

3. Kupnja svježeg mesa i mesnih prerađevina – OS – VV – 01/17

4. Uređenje ulaza i male terase hotela „Grabovac“ – MV – 82/17

5. Obnova ŠRC Mukinje – MV-59/17

6. Kupnja alkoholnih pića za ugostiteljstvo – OS-VV-06/17

7. Kupnja bezalkoholnih pića za ugostiteljstvo i trgovinu

8. Radovi na sanaciji asfaltnih površina (AK Korana, AK Borje i cesta ZSC dr. Ivo Pevalek – Flora) – MV-17/17

9. Kupnja prerađenog povrća i voća za ugostiteljstvo i trgovinu OS-VV-08-17

10.Građevinsko – obrtnički i instalacijski radovi na sanaciji ulaza 1 – Rastovača , MV-64/17

11. Obnova ŠRC Mukinje – MV-59P-17

12. Kupnja svježeg voća i povrća OS-VV-04/17

13. Građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi na sanaciji Ulaz 1 MV-64-17

14. Uređenje ulaza i male terase hotela Grabovac

15. Kruh i krušni proizvodi – OS-VV-03-17

16. Kupnja sladoleda za ugostiteljstvo i trgovinu OS-VV-09/17

17. Usluge osiguranja OS-VV-12-17

18. Ponovljeno savjetovanje – Kupnja sladoleda za ugostiteljstvo i trgovinu OS-VV-09/17

19. Ponovljeno savjetovanje – Građevinsko obrtnički i instalaterski radovi na sanaciji ulaz 1 – Rastovača

20. Radovi na uređenju i opremanju interijera dijela prizemlja hotela Grabovac -caffe bar, recepija i restoran

21. Kupnja janjetine i buše